Oppgjør etter salg av bolig på tvangssalg

Thon Conference torsdag 9. mai 2019

Norges Eiendomsmeglerforbund inviterer NEF 3-timerskurs - Oppgjør etter salg av bolig på tvangssalg

Kurset passer for eiendomsmeglere, advokater, jurister og øvrige ansatte i bransjen, men retter seg særlig mot de som jobber med og skal foreta tvangssalgsoppgjør!

Kurset gir 3 godkjente etterutdanningstimer.

Velkommen! 

Program

Kl. 09.30 - 10.00 Registrering med kaffe/te

Kl. 10.00 - 13.15 Oppgjør etter salg av bolig på tvangssalg
v/ Advokat MNA Torolv Sundfør, partner i Advokatfirmaet SGB Storløkken

Det vil bli servert enkel lunsj fra kl. 11.45-12.30, og det blir lagt innkafepauser underveis. 

Foredraget vil være praktisk rettet og i første del vil vi se nærmere på innsendelse av utkast til fordelingskjennelse og skriftlig melding, herunder dokumentasjonskrav og prøving av krav opp mot foreldelsesloven, panteloven, saksomkostningskrav og utlegg fra saksøker i anledning tvangssalget, avsetning av krav der det er tvist eller midlertidig sikring og hvilke krav som skal dekkes forlodds. Videre vil vi belyse vilkår for oppgjøret; når er egentlig oppgjørsdagen, skal det sendes varsel til kreditorene ved forsinkelse, og kan man endre fordelingskjennelsen? Foredraget vil også ta for seg spørsmål knyttet til anke over stadfestelses- eller fordelingskjennelsen og hvilken betydning dette har for de som skal foreta oppgjøret. Selve oppgjøret og innsendelse av skjøte vil bli viet mye oppmerksomhet, og aktuelle underpunkter her er rentekrav ved forsinket oppgjør, nedkvittering av pantedokumenter, hvordan forholde seg til senere innkomne krav, hva med omtvistede krav, når skal skjøtet sendes for tinglysing mm.
 

Kursavgift

Medlem av NEF
Eiendomsmegler, advokat, jurister m.fl. kr. 1990,-
Eiendomsmeglerfullmektig/student kr. 665,-
Medhjelpere i foretak hvor fagansvarlig er MNEF kr 960,- (forutsetter medhjelpereksamen jf emgll. § 4-4)

Ikke medlem av NEF
Eiendomsmegler, advokat, jurister m.fl. kr 2900,-
Eiendomsmeglerfullmektig/student kr 960,-
Medhjelper i øvrige foretak: kr 960,- (forutsetter medhjelpereksamen jf emgll. § 4-4)

Kurset holdes på Thon Conference, Universitetsgata 26, Oslo.

Påmeldingsfrist er 25. april 2019. Påmeldingen er bindende! Refusjon ved avbestilling gjelder kun mot sykemelding/legeerklæring.

Meld deg på her

Krav til etterutdanning

Meglere, eiendomsmeglere og advokater som er engasjert i eiendomsmegling er pålagt å ta relevant etterutdanning som er godkjent av Finanstilsynet, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 4-10. Alle NEF-kurs oppfyller kravene til slik godkjenning. For å få kurstimer, må den enkelte kursdeltaker selv sørge for å bli registrert.

Kursdeltakere som (også) er medlemmer av Den norske Advokatforening, må registere kurstimene sine på advokatforeningen.no. 

Foreleser

Torolv Sundfør er partner i Storløkken. Han har omfattende erfaring med eiendomstransaksjoner, næringsleie og eiendomstvister. Sundfør er i tillegg fast oppnevnt medhjelper for Oslo Byfogdembete i forbindelse med tvangssalg av fast eiendom.
Advokat MNA Torolv Sundfør

Partner i Advokatfirmaet SGB Storløkken AS

Her skal kurset være

Thon Conference, Universitetsgata 26, 0162 Oslo

Her skal vi være

Reisebeskrivelse

Her ligger konferansestedet: Universitetsgata 26, Oslo