NEF 4-timers kurs Stavanger

Onsdag 9. desember 2020

Norges Eiendomsmeglerforbund inviterer til NEF 4-timers kurs i Stavanger  9. desember 2020

 

Kurset passer for eiendomsmeglere, advokater, jurister og øvrige ansatte i bransjen.

Kurstema:
- Tomtefeste

Kurset gir 4 godkjente etterutdanningstimer.

I NEF har vi fullt fokus på at alle arrangement skal være trygge og gjennomføres i tråd med de retningslinjer som til enhver tid gjelder. Våre samarbeidspartnere er profesjonelle kurs-/konferansehoteller som har strenge smittevernsrutiner. Vi har løpende dialog med alle konferanse-/kurslokalene, og alle kurs avholdes i store lokaler slik at det er mulig å overholde avstandskrav.
For mer informasjon se her.

Møte bransjekollegaer og få faglig påfyll.

Program

Gir 4 godkjente etterutdanningstimer

 • 10.45 - 11.15  Kaffe og registrering
 • 11.15 - 12.00   Tomtefeste

  Her får du en grundig gjennomgang av de sider ved tomtefeste som er aktuelle i meglerhverdagen! Få svar på spørsmål om blant annet festetid, forlengelse, innløsning og regulering av festeavgift
  v/ Advokat Thomas Andersen, advokatfirmaet Brækhus

 • 12.00-12.15   Pause
 • 12.15-13.00   Tomtefeste fortsetter
 • 13.00-13.30   Lunsj
 • 13.30-14.15   Tomtefeste fortsetter
 • 14.15-14.30   Pause
 • 14.30-15.15   Tomtefeste fortsetter

  Vel hjem! 

Kurspriser - Praktiske opplysninger

Medlem av NEF: 
Eiendomsmegler, advokat, jurist m.fl. kr. 2.600,-
Eiendomsmeglerfullmektig MNEF/Student MNEF kr. 1.200,-
Medhjelper i foretak hvor fagansvarlig er MNEF kr. 1.200,- (forutsetter medhjelpereksamen jf emgll. § 4-4)

Ikke medlem av NEF: 
Eiendomsmegler, advokat, jurist m.fl. kr. 3.800,-
Øvrige eiendomsmeglerfullmektiger/studenter/medhjelpere kr. 1.500,-

Påmeldingsfrist er 1. desember 2020. Påmeldingen er bindende. Refusjon ved avbestilling gjelder kun mot sykemelding/legeerklæring.

Påmelding her

Les mer her for NEFs kjøpsvilkår for kurs.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for å gjennomføre kurset.

Kurset holdes på Scandic Stavanger Forus, Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger

Kursholdere

NEF bruker alltid de beste kursholderne i bransjen.

Thomas Andersen jobber hovedsakelig med entrepriserett og fast eiendoms rettsforhold, med fokus på tomtefesterett, kontraktsrett, plan- og bygningsrett og ekspropriasjon. Han bistår både selskaper, boligsammenslutninger og privatpersoner.
Andersen er ekspert på tomtefesterett og er medforfatter på kommentarutgaven til tomtefesteloven. Han holder en rekke foredrag og blir ofte spurt om å holde foredrag innenfor ulike temaer knyttet til fast eiendomsrettsforhold.
Thomas Andersen har lang og bred  prosedyreerfaring og prosederer et stort antall saker hvert år.
Thomas Andersen

Advokat, advokatfirmaet Brækhus

Krav til etterutdanning

Meglere, eiendomsmeglere og advokater som er engasjert i eiendomsmegling er pålagt å ta relevant etterutdanning som er godkjent av Finanstilsynet, jf. Eiendomsmeglerforskriften § 4-10, NEF har slik godkjenning! For å få kurstimer, må den enkelte kursdeltaker selv sørge for å bli registrert.

For kursdeltakere som (også) er medlemmer av Den norske Advokatforening, må selv registrere kurstimer via "Min side" på www.advokatforeningen.no. 

Her skal kurset være

Scandic Stavanger Forus, Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger

Her skal vi være

 • Sted
  Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger
 • Telefon til hotellet
  21 61 48 00
 • Epost
  firmapost@nef.no

Reisebeskrivelse