NEF 6 timer Prosjektmegling

4. april 2019

Norges Eiendomsmeglerforbund inviterer til NEF 6 timer Prosjektmegling 4. april på Clarion Hotel Airport Bergen

Kurset passer for eiendomsmeglere, advokater, jurister og øvrige ansatte i bransjen. 

Heldagskurset gir 6 godkjente etterutdanningstimer.

Temaene for dagen vil være som følger:

Hvordan bli en god prosjektmegler?
Advokat MNA/kjedesjef prosjekt og kompetanse Christin Lyngtveit-Petersson fra Privatmegleren vil ta oss igjennom de innledende fasene av et prosjektoppdrag, herunder hva man som god prosjektmegler kan bidra med hva gjelder markedsanalyse og konseptutvikling, valg av eierform, rådgiving ovenfor oppdragsgiver/utbygger med tanke på vilkår for transport og videresalg, garantistillelse og utsatt garantiplikt, innkreving av forskudd. Foredraget vil også ta for seg oppdragsinngåelse og utferdigelse av salgsdokumentasjon og salgsoppgave
 
Markedsføring av prosjekter
Juridisk rådgiver Anders Sæve Obrestad fra Forbrukertilsynet vil se nærmere på Forbrukertilsynets veiledning for markedsføring av bolig med hovedvekt på de krav som stilles til markedsføring av prosjektert bolig, herunder prisopplysning, bildebruk mm. Vi vil få praktiske eksempler på både hvordan man kan og hvordan man ikke kan markedsføre et prosjekt i tråd med lovverket.
 
Tillegg- og endringsarbeider
Advokat MNA/kjedesjef prosjekt og kompetanse Christina Lyngtveit-Petersson tar oss gjennom regelverket rundt slikt arbeide. Hvilke rettigheter har forbrukeren etter buofl. § 9, og hva innebærer dette for entreprenøren? Retten til justering av vederlag og oppgjør og garantistillelse etter §§ 12 og 47 vil også gjennomgås.
 
Hvordan planlegge og organisere parkering i et eierseksjonssameie?
Advokat Christina Cascampas fra advokatfirmaet BAHR redegjør for de nye bestemmelsene i  eierseksjonsloven fra 2017 om parkering, bytteordning og vedtekter.
Bør man organisere parkeringen som fellesareal, tilleggsdel eller egen seksjon?  Og hva innebærer egentlig kravet til «egen inngang» for seksjoner?
 

Program

Torsdag 4. april
 • 09.15-10.00   Hvordan bli en god prosjektmegler?

  Hvordan og i hvilken grad kan megler bistå med markedsanalyse, konseptutvikling, valg av eierform? Skal oppdragsgiver samtykke til videresalg/transport og i så fall på hvilke vilkår? Ønsker oppdragsgiver utsatt garantiplikt og skal man i slike tilfeller innkreve forskudd fra forbruker? Tips og råd om oppdraginngåelse og utferdiggelse av salgsoppgave i prosjekt. Eksempler på visualisering av prosjekt - mulighetrom og fallgruver
  v/ advokat MNA Christina Lyngtveit-Petersson, kjedesjef prosjekt og kompentase Privatmegleren

 • 10.00-10.15   Kaffepause
 • 10.15-11.00   Foredraget fortsetter
 • 11.00-11.15   Kaffepause med lett servering
 • 11.15-12.00   Foredraget fortsetter
 • 12.00-12.15   Kaffepause
 • 12.15-13.00   Parkering - hvordan organiserer parkering i eierseksjonssameier?

  Eierseksjonslovens bestemmelser om parkering, bytteordning og vedtekter. Bør man organisere parkeringen som fellesareal, tilleggsdel eller egen seksjono? Hva innebærer egentlig kravet til "egen inngang" for seksjoner?
  v/ advokat Christina Cascampas, Advokatfirmaet BAHR AS

 • 13.00-14.00   Lunsj
 • 14.00-14.45   Tillegg- og endringsarbeider

  Innholdet i forbrukerens rett til å kreve endringer/tilleggsarbeid og entreprenørens rett til fristforlengelse. Vederlagsjustering. Oppgjør og garantistillelse
  v/ advokat MNA Christina Lyngtveit-Petersson, kjedesjef prosjekt og kompetanse Privatmegleren

 • 14.45-15.00   Kaffepause
 • 15.00-15.45   Markedsføring av prosjekter

  Forbrukertilsynets veileder om markedsføring av bolig - med hovedvekt på de krav som stilles til markedsføring av prosjektert bolig og med praktiske eksempler
  v/ juridisk rådgiver Anders S. Obrestad, Forbrukertilsynet

Kurspriser

Kursavgift
MNEF kr. 3.950,-
Ikke MNEF kr. 5.800,-
EiendomsmeglerfullmektigerMNEF/student kr. 1.200,-
Medhjelper i foretak hvor fagansvarlig er MNEF kr. 1.200,-
Øvrige fullmektiger/studenter kr. 1.500,-

I kursavgiften er lunsj, kaffe/te, pauseservering samt kursmateriell inkludert.

Påmeldingsfrist for kurset
Påmelding innen 21. mars 2019.
Påmeldingen er bindende. Det tas forbehold om tilstrekkelig deltakelse for gjennomføring av kurset samt endringer i programmet.

Påmelding her

Sted
Clarion Hotel Airport Bergen, Flyplassvegen 551, 5869 Bergen. Telefon til hotellet er 56 10 00 00.

Kursholdere

NEF bruker alltid de beste kursholderne i bransjen.

Christina Lyngtveit-Petersson

Advokat MNA/kjedesjef prosjekt og kompetanse i Privatmegleren

Anders Sæve Obrestad

Juridisk rådgiver i Forbrukertilsynet

Christina Cascampas

Advokat Christina Cascampas fra advokatfirmaet BAHR

Krav til etterutdanning

Meglere, eiendomsmeglere og advokater som er engasjert i eiendomsmegling er pålagt å ta relevant etterutdanning som er godkjent av Finanstilsynet, jf. Eiendomsmeglerforskriften § 4-10, NEF har slik godkjenning! For å få kurstimer, må den enkelte kursdeltaker selv sørge for å bli registrert.

For kursdeltakere som (også) er medlemmer av Den norske Advokatforening, vil NEF etter anmodning fra en enkelte kursdeltaker sørge om at kurset godkjennes.

Anmodningen om å søke kurset godkjent som obligaorisk etterutdanning av DNA, gjøres ved e-post mette@nef.no

Her skal kurset være

Clarion Hotel Airport Bergen

Her skal vi være

 • Sted
  Clarion Hotel Airport Bergen, Flyplassvegen 551, 5869 Bergen
 • Telefon til hotellet
  56 10 00 00
 • Epost
  firmapost@nef.no

Reisebeskrivelse

Her ligger hotellet: Flyplassvegen 551, 5869 Bergen