3 timerskurs - NEF

Thon Hotel Conferance, Universitetsgaten 26, Oslo

Norges Eiendomsmeglerforbund inviterer til kurset: Praktisk oppgjør ved salg av AS

Kurset tar for seg følgende temaer:
- Forenklet versjon av meglerstandarden for salg av eiendom gjennom AS
- Generell innføring i praktisk oppgjør ved salg av AS i påregnelig tidslinje og oppgjørsprosess ved salg av aksjeselskap

Kurset passer for eiendomsmeglere, advokater, jurister og øvrige ansatte i bransjen.

Kurset gir 3 godkjente etterutdanningstimer.

Program

Kl. 11.30 - 12.00   Kaffe, te og registrering

Kl. 12.00 - 13.00  Salg av mindre næringseiendommer - Kontraktsmal under utarbeidelse

Meglerstandarden for salg av eiendom gjennom AS er den helt dominerende malen for bruk ved kontraktsutforming i markedet for salg av næringseiendom. Den nest mest benyttede er meglerstandarden for salg av næringseiendom (salg av eiendom med overskjøting – ikke gjennom AS). Begge disse malene er de senere årene, både i norske og engelske utgaver, tilpasset internasjonale kontraktsformater – og er ganske omfattende. NEF/FFN opplever en etterspørsel etter helt enkle kjøpekontrakter for salg av mindre næringseiendommer, typisk der partene ikke har egen advokatbistand. En slik kontrakt er under utarbeidelse, og blir gjennomgått i dette foredraget.
 
v/ Foredragsholdere advokat Ole Andreas Dimmen og advokat Lise Sofie Steene, advokatfirmaet BAHR AS
 
Kl. 13.00 – 13.15   Pause

Kl. 13.15 – 14.00   Praktisk oppgjør ved salg av as
Ved salg av næringseiendom er det, på grunn av skatte- og avgiftsmessige årsaker, mest vanlig at det er selskapet som eier eiendommen som er salgsobjektet. Normalt bidrar oppgjørsmegler med utarbeidelse av særskilt oppgjørsinstruks, samt nødvendig selskapsrettslig dokumentasjon for gjennomføring av oppgjøret (aksjeeierbok, vedtektsendringer, generalforsamlingsprotokoller, mv.). Som regel tinglyses det ikke skjøte og påløper ikke dokumentavgift, siden selskapet som er gjenstand for overdragelsen i de fleste tilfeller allerede er tinglyst som hjemmelshaver til eiendommen. Det betyr på ingen måte at oppgjøret er enklere. Kursdelen gir en generell innføring i påregnelig tidslinje og oppgjørsprosess ved salg av aksjeselskap. I tillegg noen refleksjoner om at ingen as oppgjør er like, og behovet for skreddersøm oftere er regelen enn unntaket.
 
v/ Foredragsholder Gøril Bergh, fagansvarlig og daglig leder i Tiger Eiendomskompetanse AS
 
Kl. 14.00 - 14.15   Pause

Kl. 14.15 - 15.00   Praktisk oppgjør ved salg av as fortsetter

Kursavgift

Medlem av NEF
Eiendomsmegler, advokat, jurister m.fl. kr. 1950,-
Eiendomsmeglerfullmektig/student kr. 650,-

Ikke medlem av NEF
Eiendomsmegler, advokat, jurister m.fl. kr 2850,-
Eiendomsmeglerfullmektig/student kr 950,-

Kurset holdes i Parkveien 55, Oslo (ring på hos NEF)

Påmeldingsfrist er 1. desember 2018. Påmeldingen er bindende! Refusjon ved avbestilling gjelder kun mot sykemelding/legeerklæring.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for gjennomføring av kurset og endringer i programmet.

Meld deg på her

Krav til etterutdanning

Meglere, eiendomsmeglere og advokater som er engasjert i eiendomsmegling er pålagt å ta relevant etterutdanning som er godkjent av Finanstilsynet, jf. Eiendomsmeglerforskriften § 4-10, NEF har slik godkjenning! For å få kurstimer, må den enkelte kursdeltaker selv sørge for å bli registrert.

For kursdeltakere som (også) er medlemmer av Den norske Advokatforening, vil NEF etter anmodning fra en enkelte kursdeltaker sørge om at kurset godkjennes.

Anmodningen om å søke kurset godkjent som obligaorisk etterutdanning av DNA, gjøres ved e-post mette@nef.no

Forelesere

Ole Andreas Dimmen

Advokat i advokatfirmaet BAHR AS

Gøril Bergh

Fagansvarlig og daglig leder i Tiger Eiendomskompetanse AS

Lise Sofie Stene

Advokat i advokatfirmaet BAHR AS

Konferansested

Thon Hotel Conference, Universitetsgaten 26, 26 Oslo

Her skal vi være


  • Thon Hotel Conference, Universitetsgaten 26, Oslo
  • Telefon til NEF
    22 54 20 80
  • Epost
    firmapost@nef.no

Reisebeskrivelse

Her ligger konferansestedet

Universitetsgaten 26, Oslo