Kurs og eksamen for oppgjørsmedhjelpere i samarbeid med Eiendomsadvokatenes Servicekontor

Auditoriet Karenlyst alle, 2 Skøyen/Oslo

Oppgjørsmedhjelper

For personer som allerede har fullført den ordinære medhjelpereksamen tilbys eksamen for oppgjørsmedhjelpere med forberedene kurs!

Program

På kurset gjennomgås en rekke emner som er relevante for å kunne arbeide med oppgjør i forbindelse med eiendomshandler. Det forutsettes forkunnskaper om lover og forskrifter tilsvarende ordinær medhjelpereksamen. Læreboken: "Oppgjør i eiendomshandler" er pensum, og inngår i kursprisen. Eksamen avholdes siste dag og er basert på krav stillet av Finanstilsynet.

Kurset holdes over fire dager med følgende timeplan:

 

Dag 1
 • 10.00 - 10.45 Aktuelle bestemmelser i lov og forskrifter
 • 11.00 - 11.45 Aktuelle rundskriv fra Finanstilsynet, samt forsikringsregelverket

  11.45 - 12.45 Lunsj
 • 12.45 - 13.30 Journalføring, kravene til klientkonto, hvitvaskingsreglene
 • 13.45 - 14.30 Tinglysing og pant. Særlig om e-tinglysing
 • 14.45 - 15.30 Tinglysing og pant. Særlig om e-tinglysing
   
 • 15.45 - 16.30 Eierformer
Dag 2
 • 09.00 - 09.45 Klargjøring ved mottakelse av oppgjørsmappen
 • 10.00 - 10.45 Klargjøring ved mottakelse av oppgjørsmappen
 • 11.00 - 11.45 Oppgjør ved kontrakt etter avhendingsloven og bustadoppføringsloven

  11.45 - 12.45 Lunsj
 • 12.45 - 13.30 Oppgjør ved kontrakt etter avhendingsloven og bustadoppføringsloven
 • 13.45 - 14.30 Oppgjør ved kontrakt etter bustadoppføringsloven
 • 14.45 - 15.30 Utvalgte oppgjørsmner

Dag 3
 • 09.00 - 09.45 Oppgjør av overbeheftet eiendom
 • 10.00 - 10.45 Oppgjør ved konkurs/tvangssalg
 • 11.00 - 11.45 Arv og skifte

  11.45 - 12.45 Lunsj
 • 12.45 - 13.30 Salg i forbindelse med samlivsbrudd
 • 13.45 - 14.30 Praktisk oppgjør - gjennomgang av oppgaver
 • 14.45 - 15.30 Praktisk oppgjør - gjennomgang av oppgaver
Dag 4
 • 09.00 - 13.00 Eksamen (oppmøte senest kl. 0845)

Kurspriser

Kurset er ikke godkjent som obligatorisk etterutdanning for eiendomsmeglere/advokater

Pris
Ansatte i foretak som er medlemmer hos Eiendomsadvokatenes Servicekontor og Norges Eiendomsmeglerforbund kr 12.000,-
Ikke-medlemmer kr. 16.000,-

Prisen inkluderer lunsj begge dager.

I kursprisen inngår læreboken "Oppgjør i eiendomshandler" (kr. 630,- pluss porto).

Har du spørsmål ta kontakt på kurs@eiendomsadvokatene.no eller vår kurstelefon 45 50 63 54.
Fullstendig program kan også leses på Eiendomsadvokatenes Servicekontor her

Meld deg på her

Krav til etterutdanning

Kursene er ikke godkjent som obligatorisk etterutdanning for eiendomsmeglere/advokater, men kan gi en fin innføring for advokatfullmektiger som skal arbeide med eiendomsmegling.

Her skal kurset være

Scandic Flesland Airport

Her skal vi være

Reisebeskrivelse