Oppgjørspraksiskurs

Vitec Software Group, Oslo

Norges Eiendomsmeglerforbund inviterer til oppgjørspraksiskurs for eiendomsmeglerfullmektiger 14. oktober - 25. oktober 2019

Målgruppe for kurset er eiendomsmeglerfullmektiger som mangler oppgjørspraksis for å kunne søke om meglerbrev/tillatelse til å være fagansvarlig og ansvarlig megler.

Program

Teoretisk del
 • Mandag 14. oktober til og med onsdag 17. oktober fra kl. 09.00 - 15.45

  Temaer for kurset er blant annet: Praktisk oppgjør fra A-Å, oppgjør etter avhendingslova og bustadoppføringslova, tinglysing og dokumentavgift, tiltak mot hvitvasking og panterett.

  Det vil også bli en felles gjennomgang av 1 oppgjør, som forberedelse til den praktiske gjennomføringen.

  Som forberedelse til teoridelen skal du ha lest læreboken «Oppgjør av eiendomshandler» av Christina Lyngtveit-Petersson. Dersom du ikke har boken kan denne kjøpes hos Norges Eiendomsmeglerforbund. I tillegg skal du ha lest følgende rundskriv fra Finanstilsynet:

Praktisk del: Gjennomføring av 15 oppgjør
 • Torsdag 18. oktober til og med fredag 25. oktober

  I løpet av de 7 dagene i den praktiske delen skal kandidatene gjennomføre 15 oppgjør. Veiledere er tilstede i kurslokalet hele tiden. Alle oppgjørene skal godkjennes av veileder.

  Kurslokalet vil være tilgjengelig fra kl. 09.00-16.30 alle praksisdagene. (unntatt lørdag og søndag)

Om kurset

Kurset er godkjent av Finanstilsynet i medhold av eiendomsmeglingsforskriften § 4-4 tredje ledd. Det vil si at de kandidater som består kurset vil ha oppfylt kravet til oppgjørspraksis i forbindelse med søknad om eiendomsmeglerbrev/tillatelse til å være ansvarlig megler etter eiendomsmeglingsloven § 4-2 og § 4-3.
Kurset består av en teoretisk og en praktisk del samt en multiple-choice eksamen siste dag.

Eksamen
Kursdeltakerne må ta en multiple-choice eksamen fredag 25. oktober. Denne avholdes også i lokalene til Vitec.

Tid og sted

Teoretisk del 14. oktober - 17. oktober 2019 fra kl. 09.00 - 15.45.
Praktisk del 18. oktober - 25. oktober 2019 fra kl. 09.00 - 16.30.

Alle dagene er hos Vitec Software Group, Oslo

Vitec Software Group, Biskop Gunnerus` gate 14 A, Oslo
Timeplan for teoridelen vil bli tilsendt deltakerne før kursstart.

Kursavgift og påmeldig

MNEF kr. 37.000,-
Ikke-medlem kr. 47.000,-
Påmeldingen er bindende!

Det er totalt plass til 20 deltakere på kurset.
Kursavgiften dekker både den teoretiske og den praktiske delen samt eksamen. Det er ikke mulig å kjøpe kun deler av kurset. Kursavgiften inkluderer også kursdokumentasjon samt kaffe/te og lunsj hver dag.

Påmeldingsfrist tirsdag 1. oktober 2019.
Påmeldingen er bindende. Refusjon ved avbestilling gjelder kun mot sykemelding/legeerklæring. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for å gjennomføre kurset.

Eventuelle spørsmål til kurset ta kontakt på telefon 22 54 20 80 eller send en e-post til firmapost@nef.no

Dersom tidspunktet ikke passer og du er interessert i å delta på et kurs kan du sende e-post til firmapost@nef.no.

Diverse
Det tas forbehold om mindre endringer i den foreløpige timeplanen.
Har du matallergier det må tas hensyn til må du opplyse om det i din påmelding.
Vi ønsker også opplyst om du er utdannet bachelor i eiendomsmegling, jurist eller annet. 

Kursbevis

Det vil bli utstedt kursbevis fra Norges Eiendomsmeglerforbund til deltakerne som består kurset.
Kursbeviset må vedlegges søknaden til Finanstilsynet om eiendomsmeglerbrev/tillatelse til å være ansvarlig megler.
Det vil være innlevering av oppgavebesvarelser og utarbeidelse av dokumenter for hvert oppgjør underveis i kurset. Innleveringen vil sammen med en multiple-choice eksamen, være med på å danne grunnlag for om kurset er bestått eller ikke.

Her skal kurset være

Vitec Software Group

Her skal vi være

 • Sted
  Biskop Gunnerus`s gate 14 A, Oslo
 • Telefon til Vitec Software Group
  +47 22  99 20 50
 • Epost
  firmapost@nef.no

Reisebeskrivelse