Lokalforeningskurs OAEF - Ny hvitvaskingslov 2018

Thon Hotel Vika Atrium - 25. oktober 2018

Norges Eiendomsmeglerforbund og Oslo og Akershus Eiendomsmeglerforening inviterer til lokalforeningskurs - Ny hvitvaskingslov 2018

I høst trer den nye hvitvaskingsloven i kraft. Loven oppstiller skjerpede krav til rapporteringspliktige virksomheter. Det er signalisert fra myndighetene at tilsynsvirksomheten vil bli trappet opp. Ved overtredelse risikerer virksomheten, styremedlemmer, ledere og ansatte overtredelsesgebyr på opptil 9 millioner kroner.

Kurset passer for eiendomsmeglere, advokater, jurister og øvrige ansatte i bransjen. Kurset gir 3 godkjente etterutdanningstimer.

Program

Kl. 08.30 - 09.00 Registrering med kaffe/te

Kl. 09.00 - 12.00 Ny hvitvaskingslov 2018: Det viktigste for eiendomsmeglerbransjen for å være compliant
v/ Jon Petter Rui, advokat Rui Legal Research & Training AS

Det blir lagt inn kaffepauser undervei.

Kurset tar for seg de viktigste kravene loven stiller til eiendomsmeglerbransjen for å være Compliant:
- Hvitvasking: Aktuelle risikoscenarier for eiendomsmeglerbransjen
- Hvordan forholde seg til risikobasert tilnæring
- Utarbeidelse og implementering av risikovurderinger og rutiner i virksomheten
- Lovens krav til kundetiltak, herunder identifisering av reelle rettighetshavere
- Hvordan reagere riktig på indikasjoner om hvitvasking
- Krav til lagring, dokumentasjon og sletting av opplysninger

Kursavgift

Medlem av NEF
Eiendomsmegler, advokat, jurister m.fl. kr. 1950,-
Eiendomsmeglerfullmektig/student kr. 600,-

Ikke medlem av NEF
Eiendomsmegler, advokat, jurister m.fl. kr 2850,-
Eiendomsmeglerfullmektig/student kr 900,-

Kurset holdes på Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo.

Påmeldingsfrist er 11. oktober 2018. Påmeldingen er bindende! Refusjon ved avbestilling gjelder kun mot sykemelding/legeerklæring.

Meld deg på her

Krav til etterutdanning

Meglere, eiendomsmeglere og advokater som er engasjert i eiendomsmegling er pålagt å ta relevant etterutdanning som er godkjent av Finanstilsynet, jf. Eiendomsmeglerforskriften § 4-10, NEF har slik godkjenning! For å få kurstimer, må den enkelte kursdeltaker selv sørge for å bli registrert.

For kursdeltakere som (også) er medlemmer av Den norske Advokatforening, vil NEF etter anmodning fra en enkelte kursdeltaker sørge om at kurset godkjennes.

Anmodningen om å søke kurset godkjent som obligaorisk etterutdanning av DNA, gjøres ved e-post mette@nef.no

Forelesere

Jon Petter Rui er kursansvarlig og foredragholder i Rui Legal Research & Training AS. Han har siden 2014 arbeidet som professor i rettsvitenskap. Han har skrevet flere bøker og artikler om økonomisk kriminalitet, med særlig fokus på hvitvasking (bl.a. boken "Hvitvasking: Fenomenet, regelverket, nye strategier"; Universitetsforlaget, Oslo 2012).
Han var leder av lovutvalget som utarbeidet forslag til hvitvaskingsloven 2019 )NOU 2015: 12 og NOU 2016:27). I 2019 gir han ut "Kommentarutgave. Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinasiering, og lov om register over reelle rettighetshavere" (Universitetsforlaget).
Jon Petter Rui

Advokat, Rui Legal Research & Training AS

Her skal kurset være

Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo

Her skal vi være

Reisebeskrivelse

Her ligger konferansestedet: Munkedamsveien 45, Oslo