Lokalforeningskurs i Bergen

15. desember 2017

Norges Eiendomsmeglerforbund og Vestlandet Eiendomsmeglerforening inviterer til lokalforeningskurs! 

Temaene for kurset er:
- Egenhandelsforbudet og adgang til å drive annen næringsvirksomhet 
- Ny eierseksjonslov

Målgruppen
Kurset passer for eiendomsmeglere, meglere, jurister og øvrige ansatte i bransjen.

Kurset gir 3 godkjente etterutdanningstimer.

Foredragsholder Margrethe Røse Solli er advokat og eiendomsmegler. Hun er fagsjef i NEF, og har lang fartstid i bransjen. Margrethe har mye kunnskap og erfaring om alle sider av eiendomsmeglerfaget, og er en erfaren foredragsholder.

Program

Kl. 11.30 - 12.00   Registrering med kaffe/te

Kl. 12.00 - 12.45   "Egenhandelsforbudet og adgang til å drive annen næringsvirksomhet"
Som eiendomsmegler skal man opptre uavhengig, og i eiendomsmeglingsloven og -forskriften der det er inntatt forbud mot egenhandel. Det er også gitt nærmere regler om foretakets og den enkelte eiendomsmeglers adgang til å drive annen næringsvirksomhet. I dette to timers foredrag vil disse reglene bli nærmere redegjort for og belyst med konkrete eksempler.

Kl. 12.45 - 13.00   Pause

Kl. 13.00 - 13.45   Foredraget fortsetter

Kl. 13.45 - 14.00   Pause

Kl. 14.00 - 14.45   "Ny eierseksjonslov"
Stortinget vedtok i juni 2017 en ny eierseksjonslov, og den nye loven trer i kraft 1. januar 2018. I dette foredraget gis en oversikt over enkelte av endringene som vil kunne være av praktisk betydning for eiendomsmeglerne.

Kl. 14.45   Julelunsj
Vestlandet Eiendomsmeglerforening inviterer til sen julelunsj etter kurset. 
Egen invitasjon til dette kommer senere!
 

Kursavgift

Eiendomsmegler MNEF kr. 1800,-
Eiendomsmegler/andre ikke MNEF kr. 2700,-
Eiendomsmeglerfullmektig/student MNEF kr 600,-
Øvrige fullmektiger/studenter kr. 900,-

Påmeldingsfrist er 30. november 2017. Påmeldingen er bindende! Refusjon ved avbestilling gjelder kun mot sykemelding/legeerklæring.

Meld deg på her

Krav til etterutdanning

Meglere, eiendomsmeglere og advokater som er engasjert i eiendomsmegling er pålagt å ta relevant etterutdanning som er godkjent av Finanstilsynet, jf. Eiendomsmeglerforskriften § 4-10, NEF har slik godkjenning! For å få kurstimer, må den enkelte kursdeltaker selv sørge for å bli registrert.

For kursdeltakere som (også) er medlemmer av Den norske Advokatforening, vil NEF etter anmodning fra en enkelte kursdeltaker sørge om at kurset godkjennes.

Anmodningen om å søke kurset godkjent som obligaorisk etterutdanning av DNA, gjøres ved e-post mette@nef.no

Foreleser

Margrethe Røse Solli

Advokat og eiendomsmegler i Norges Eiendomsmeglerforbund

Her skal kurset være

Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom AS, Krinkelkroken 1, Bergen

Her skal vi være

  • Lokalene til Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom AS
    Krinkelkroken 1, 5014 Bergen
  • Epost
    firmapost@nef.no

Reisebeskrivelse

Her ligger konferansestedet: Krinkelkroken 1, Bergen