Heldagskurs i Landbruksmegling

15. mars 2018 - Thon hotel Arena, Lillestrøm

Norges Eiendomsmeglerforbund inviterer til heldagskurs i Landbruksmegling 15. mars på Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Målgruppen for kurset er alle som arbeider med megling av landsbrukseiendom.

Heldagskurset gir 7 godkjente etterutdanningstimer.

Program

Torsdag 15. mars
 • 08.30-08.45   Kaffe og registrering
 • 08.45-09.30   Oppdatering på nytt regelverk

  Endringer i konsesjons- odels- og jordloven. Konsesjonsbetingede eiendommer, bo- og driveplikt
  v/ seniorrådgiver Sandra Alnes, Landbruksdirektoratet

 • 09.45-10.30   Verdsettelse av landbrukseiendom

  (bygningsmasse, arealtyper, redskap/tilbehør, besetning, leieavtaler/forpaktning/jaktretter og odel)
  Hva er forskjellen på odelstakst, landbrukstakst og åsetestakst?
  v/ taksmann MNITO/Megler Rolf Langeland, Eureka Landbrukstakst AS og Norsk Landbruksmegling AS  

 • 10.45-11.30   Verdsettelse av landbrukseiendom fortsetter
 • 11.30-12.15   Lunsj
 • 12.15-13.00   Bygg som er fredet, vernet, lokalt listeført eller SEFRAK-registrert

  v/ Thorunn Falkanger, førstelektor - Institutt for rettsvitenskap og styring

 • 13.15-14.00   Salgskontrakten, og dens samsvar med oppdragsavtalen og salgsoppgaven

  v/ Gunvor Lien Nyhus, Eiendomsmegler MNEF og fagansvarlig, Eiendomsmegler 1 Stange og Margrethe Røse Solli, fagsjef i Norges Eiendomsmeglerforbund

 • 14.15-15.00   Praktiske tips fra en Eiendomsmegler MNEF

  Hva skjer der eiendommen blir tatt på odel etter at eiendommen er skjøtet over på kjøper? (I forhold til kontrakter, innbetalt dokumentavgift til staten, innløsningssum).
  Hva er anbefalt å holde tilbake av andel kjøpesum, når det er odel på eiendommen. Forskjell på odelsrett og åsetesrett.
  Rydding og rengjøring av eiendommen
  v/ Eiendomsmegler MNEF og fagansvarlig Gunvor Lien Nyhus, Eiendomsmegler 1, Stange

 • 15.15-16.15   Hvilke skatteregler gjelder ved omsetning av hele eller deler av en landbrukseiendom?

  Salg av enkelttomter, feste, tomteområder, hele gården med redskap/bestning/skog
  Hva må megler kjenne til?
  v/ Advokat Svein Aalling, advokatfirmaet SelandOrwall DA

 • Det tas forbehold om endringer i programmet

Kursholdere

NEF bruker alltid de beste kursholderne i bransjen.

Gunvor Lien Nyhus

Eiendomsmegler MNEF og fagansvarlig i Eiendomsmegler 1, Stange

Rolf Langeland

Takstmann MNITO/Megler i Eureka Landbrukstakst AS og Norsk Landbruksmegling AS

Sandra Alnes

Seniorrådgiver i Landbruksdirektoratet

Thorunn Falkanger

Førstelektor - Institutt for rettsvitenskap og styring

Margrethe Røse Solli

Fagsjef i Norges Eiendomsmeglerforbund

Kurspriser

Kursavgift
Eiendomsmegler MNEF kr. 4.500,-
Eiendomsmegler MNEF kr 3.900,- derfor du i tillegg deltar på NEFs heldagskurset i "Tvangssalg" fredag 16. mars
Eiendomsmegler/andre ikke MNEF kr. 6.600,-

Eiendomsmeglerfullmektiger/student MNEF kr. 1.100,-
Øvrige fullmektiger/studenter kr. 1.400,-

I kursavgiften er lunsj, kaffe/te, pauseservering samt kursmateriell inkludert.

Påmeldingsfrist for kurset
Påmelding innen 28. februar. Påmeldingen er bindende.
Det tas forbehold om tilstrekkelig deltakelse for gjennomføring av kurset samt endringer i programmet.

Meld deg på her

Sted/Overnatting
Thon Hotel Arena, Nesgata 1, Lillestrøm
For overnatting ta direkte kontakt med Thon Hotel Arena ved å oppgi bookingkode: 150318NORG_001. Pris kr 1.395,- per person per natt, inkl. overnatting standardrom med frokost.

Krav til etterutdanning

Meglere, eiendomsmeglere og advokater som er engasjert i eiendomsmegling er pålagt å ta relevant etterutdanning som er godkjent av Finanstilsynet, jf. Eiendomsmeglerforskriften § 4-10, NEF har slik godkjenning! For å få kurstimer, må den enkelte kursdeltaker selv sørge for å bli registrert.

For kursdeltakere som (også) er medlemmer av Den norske Advokatforening, vil NEF etter anmodning fra en enkelte kursdeltaker sørge om at kurset godkjennes.

Anmodningen om å søke kurset godkjent som obligaorisk etterutdanning av DNA, gjøres ved e-post mette@nef.no

Her skal kurset være

Thon hotel Arna

Her skal vi være

 • Sted
  Nesgata 1, 2004 Lillestrøm
 • Telefon til hotellet
  66 93 60 00
 • Epost
  firmapost@nef.no

Reisebeskrivelse

Her ligger hotellet: Nesgata1, Lillestrøm