Heldagskurs i Tvangssalg

16. mars 2018

Kurset er nå fulltegnet. For eventuelle henvendelser send mail til firmapost@nef.no

Norges Eiendomsmeglerforbund inviterer til heldagskurs i Tvangssalg 16. mars på Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Målgruppen for kurset er eiendomsmeglere, meglere, jurister, medhjelpere og øvrige ansatte i bransjen. Kurset er tiltenkt som et dypdykk i særlige problemstillinger ved tvangssalg, og forutsetter basiskunnskap om tvangssalg generelt.

Heldagskurset gir 5 godkjente etterutdanningstimer.

Program

Fredag 16. mars
 • 09.15-09.45   Registrering og kaffe
 • 09.45-10.30   Forberedelse av tvangssalg og markedsføring

  Hva er spesielt med markedsføring av en bolig som tvangsselges?
  Hvordan kan medhjelper forbedrede salget på best mulig måte?
  v/ Eiendomsmegler MNEF Inger Sædberg Birkenes, Meglerhuset Sædberg

 • 10.30-10.45   Pause
 • 10.45-11.30   Håndtering av saksøkte og saksøktes eiendeler

  Medhjelper må forholde seg til saksøkte gjennom hele tvangssalgsprosessen. Under foredraget skal det gis en praktisk tilnærming på hvordan medhjelper kan gå frem i dialogen med saksøkte opp mot eksisterende lovgivning, og med siktemål om en effektiv gjennomføring av tvangssalget.
  - Første kontakt med saksøkste
     - Hvordan oppnå kontakt
     - Redegjørelse for gangen i saken
  - Holde progresjon i saken
     - Ikke mulig å oppnå kontakt med saksøkte
  - Bistand til takst etter tvfbl. § 5-9
  - Begjæring om fravikelse
     - Gjennomføring med bistand fra namsfogden
     - Innbo/løsøre
  - Saksøkte under visning
     - Medvirkning til annonsering mv.
  - Netto tilgodehavende til saksøkte, og der saksøkte ikke har respondert
     - Deponering av oppgjør
  v/ advokat Torolv Sundfør, Advokatfirma SGB Storløkken

 • 11.30-12.15   Lunsj
 • 12.15-13.00   Kjøpers reklamasjon

  Sentral lovgivning knyttet til reklamasjoner fra kjøper og praktiske eksempler.
  - Varsel om mangler før stadfestelse av bud
  - Innsigelse før stadfestelse av bud
  - Fremgang ved mangels reklamasjon
     - Rettsmangel
     - Mangler
        - Vesentlighetskravet
  - Oppgjør er foretatt/oppgjør er ikke foretatt
  - Krav mot medhjelper
  v/ advokat Torolv Sundfør, Advokatfirma SGB Storløkken

 • 13.00-13.15   Pause
 • 13.15-14.00   Fordelingskjennelsen og oppgjør, herunder anke over stadfestelse av fordelingskjennelsen

  Eksempler på gjennomføring av tvangssalg
  - Hva er dato for oppgjør?
  - Hva gjør medhjelper dersom det kommer etterfølgende krav etter stadfestelse av fordeling
  av kjøpesum?
  - Hvordan forholder medhjelper seg til avsatt beløp?
  - Hvordan skal medhjelper forholde seg til at det kommer anke over stadfestelse og/eller fordelingskjennelse
  - Hvordan vil en anke påvirke kreditorene og kjøper?
  - Hva om ikke kjøper betaler kjøpesummen innen oppgjørsdato?
  v/ advokat Torolv Sundfør, Advokatfirma SGB Storløkken

 • 14.00-14.15   Pause
 • 14.15-15.00   Fordelingsskjennelsen og oppgjør fortsetter

  Det tas forbehold om endringer i programmet

Kurspriser

NEF bruker alltid de beste kursholderne i bransjen

Kursavgift
Eiendomsmegler MNEF kr. 3.250,-
Eiendomsmegler MNEF kr 2.600,- dersom du også deltar på NEFs heldagskurs i Oppgjør eller Landbruksmegling 15. mars
Eiendomsmegler/andre ikke MNEF kr. 4.750,-

Eiendomsmeglerfullmektiger/student MNEF kr. 1.100,-
Øvrige fullmektiger/studenter kr. 1.400,-

I kursavgiften er lunsj, kaffe/te, pauseservering samt kursmateriell inkludert.

Påmeldingsfrist for kurset
Påmelding innen 1. mars 2018
Påmeldingen er bindende. Det tas forbehold om tilstrekkelig deltakelse for gjennomføring av kurset.

Meld deg på her

Sted
Thon Hotel Arena, Nesgata 1, 2004 Lillestrøm

Kursholdere

NEF bruker alltid de beste kursholderne i bransjen.

Torolv Sundfør

Advokat i advokatfirma SGB Storløkken

Inger Sædberg Birkenes

Eiendomsmegler MNEF i Meglerhuset Sædberg

Krav til etterutdanning

Meglere, eiendomsmeglere og advokater som er engasjert i eiendomsmegling er pålagt å ta relevant etterutdanning som er godkjent av Finanstilsynet, jf. Eiendomsmeglerforskriften § 4-10, NEF har slik godkjenning! For å få kurstimer, må den enkelte kursdeltaker selv sørge for å bli registrert.

For kursdeltakere som (også) er medlemmer av Den norske Advokatforening, vil NEF etter anmodning fra en enkelte kursdeltaker sørge om at kurset godkjennes.

Anmodningen om å søke kurset godkjent som obligaorisk etterutdanning av DNA, gjøres ved e-post mette@nef.no

Her skal kurset være

Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Her skal vi være

 • Sted
  Thon Hotel Arena, Nesgata 1, 2004 Lillestrøm
 • Telefon til hotellet
  66 93 60 00
 • Epost
  firmapost@nef.no

Reisebeskrivelse

Her ligger hotellet: Nesgata 1, 2004 Lillestrøm