Kurs og årsmøte for Næringsmegling 2019

13. februar, Bjørvika konferansesenter

Forum for Næringsmeglere og Norges Eiendomsmeglerforbund inviterer til kurs og årsmøte 13. februar 2019!

Kurset passer for eiendomsmeglere, advokater og øvrige ansatte i bransjen.

Kurset gir 5 godkjente etterutdanningstimer.
 

Program - 5 kurstimer

09.00 - 09.30  Registrering og kaffe

09.30 - 10.15  Nye leiemaler
Leiemalene er i løpet av høsten 2018 oppdatert og foreligger nå i nye versjoner. Det er i tillegg kommet nye leiemaler for co-working og handelslokaler. I foredraget gjennomgås de nye malene med fokus på endringene som er gjort.
v/ Camilla Hammer Solheim, Advokatfirmaet BAHR

10.15 - 10.30  Pause

10.30 - 11.15  Kommunal forkjøpsrett og meglers rolle
De siste tiden har det vært fokus på kommunal forkjøpsrett i media. I foredraget gjennomgås lovverket om kommunal forkjøpsrett og meglers rolle
v/ Anne Sofie Bjørkholt, Advokatfirmaet BAHR

11.15 - 11.45  Årsmøte i Forum for Næringsmeglere

11.45 - 12.45  Lunsj

12.45 - 13.30  Presentasjon og gjennomgang av GDPR-veileder for Næringsmeglingsforetak
Forum for Næringsmeglere har utarbeidet en veileder for etterlevelse av personvernregelverket for næringsmeglingsforetak. I foredraget gjennomgås veilederen.
v/ Marte Morland, BDO

13.30 - 13.45  Pause

13.45 - 14.30  Ny hvitvaskingslov
Foredraget tar for seg de viktigste kravene loven stiller til eiendomsmeglerbransjen for å være Compliant. Bl.a. hvordan forholde seg til risikobasert tilnærming, utarbeidelse og implementering av risikovurderinger og rutiner i virksomheten og lovens krav til kundetiltak, herunder identifisering av reelle rettighetshavere
v/ Professor Jon Petter Rui

14.30 - 14.45  Pause

14.45 - 15.30  Ny hvitvaskingslov fortsetter

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Praktiske opplysninger

Kursavgift
Medlemmer i NEF og FFN kr 3.400,-
Øvrige deltakere kr 4.750,-
Eiendomsmeglerfullmektiger MNEF/Student MNEF kr 1.100,-
Medhjelper i foretak hvor fagansvarlig er MNEF kr 1.100,-
Øvrige eiendomsmeglerfullmektiger/student/medhjelper kr 1.400,-

I kursavgiften er lunsj, kaffe/te, pauseservering samt kursmateriell inkludert. Ønsker du kun å delta på årsmøtet kl. 11.15 - 11.45 er dette gratis.

Målgruppe
Kurset passer for eiendomsmeglere, advokater og øvrige ansatte i bransjen.

Sted
Bjørvika Konferansesenter, Oslo Atrium, Dronning Eufemias gate 6, Oslo.

Påmeldingsfrist for kurset
Påmelding innen tirsdag 30. januar 2019. Påmeldingen er bindende. Det tas forbehold om tilstrekkelig deltakelse for gjennomføring av kurset. Årsmøte vil bli avholdt uavhengig av om kurset avholdes.
 

Kursholdere

Camilla Hammer Solheim

Advokat i Advokatfirmaet BAHR

Anne Sofie Bjørkholt

Partner i Advokatfirmaet BAHR

Marte Morland

Advokatfullmektig/senior assosiert i BDO Advokater

Jon Petter Rui

Professor

Krav til etterutdanning

Meglere, eiendomsmeglere og advokater som er engasjert i eiendomsmegling er pålagt å ta relevant etterutdanning som er godkjent av Finanstilsynet, jf.  Eiendomsmeglerforskriften § 4-10, NEF har slik godkjenning! For å få kurstimer, må den enkelte kursdeltaker selv sørge for å bli registrert.

For kursdeltakere som (også) er medlemmer av Den norske Advokatforening, vil NEF etter anmodning fra den enkelte kursdeltaker sørge om at kurset godkjennes.

Anmodningen om å søke kurset godkjent som obligatorisk etterutdanning av DNA, gjøres ved e-post mette@nef.no. 
 

Sted

Bjørnvika konferansesenter

  • Her skal vi være!
    Dronning Eufemias gata 6, Oslo
  • Spørsmål?
    firmapost@nef.no

Finn frem!