Seminar og årsmøte for Næringsmegling 2018

14. februar, Bjørvika konferansesenter

Forum for Næringsmeglere og Norges Eiendomsmeglerforbund inviterer til seminar og årsmøte 14. februar 2018!

Målgruppen for seminaret er ansatte i næringmeglingsforetak og andre interesserte.

Seminaret gir 5 godkjente etterutdanningstimer.
 

Program - 5 kurstimer

09.00 - 09.30  Registrering og kaffe

09.30 - 10.15  Oppdragsavtale utleie av næringseiendom - oppdatert 2018
Herunder kort om oppdragsavtale salg som ble oppdatert 2017
v/ Dag Henden Torsteinsen, partner og advokat i Advokatfirmaet Grette

10.15 - 10.30  Pause

10.30 - 11.15  Selgers DD
Dissekering av et årsregnskap, hva skal man kjenne til og hvilke varsellamper skal man ha før man legger et selskap ut for salg
v/ Anders Rabben Kjøde og advokat/partner Thorvald Nyquist, Deloitte Advokatfirma AS

11.15 - 11.45  Årsmøte i Forum for Næringsmeglere

11.45 - 12.45  Lunsj

12.45 - 13.30  Gjennomgang av salgsprospekt
v/ Jacob A. L`Orsa, eiendomsmegler MNEF Akershus Eiendom

13.30 - 13.45  Pause

13.45 - 14.30  Fallgruver innenfor fremleie
Ulike risiki, rettspraksis, hva hvis leietaker går konkurs mm. En kort presentasjon av malen for fremleie.
v/ Trude Gran Melbye, senioradvokat i Wikborg Rein

14.30 - 14.45  Pause

14.45 - 15.30  GDPR og ny personvernlov. Hva betyr det for næringsmeglere?
v/ Martin Berggren Rove, partner og advokat i Advokatfirmaet Selmer

15.40 - 16.15  Paneldebatt om "off market"-salg av næringseiendom

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Praktiske opplysninger

Kursavgift
Medlemmer i NEF og FFN kr 3.500,-
Øvrige deltakere kr 4.400,-

I kursavgiften er lunsj, kaffe/te, pauseservering samt kursmateriell inkludert. Ønsker du kun å delta på årsmøtet kl. 11.15 - 11.45 er dette gratis.

Målgruppe
Ansatte i næringsmeglingsforetak og andre interesserte.

Sted
Bjørvika Konferansesenter, Oslo Atrium, Dronning Eufemias gate 6, Oslo.

Påmeldingsfrist for kurset
Påmedling innen tirsdag 30. januar 2018. Påmeldingen er bindende. Det tas forbehold om tilstrekkelig deltakelse for gjennomføring av kurset. Årsmøte vil bli avholdt uavhengig av om kurset avholdes.
 

Kursholdere

Dag Henden Torsteinsen

Partner og advokat i Advokatfirmaet Grette

Martin Berggreen Rove

Partner og advokat i Advokatfirmaet Selmer

Trude Gran Melbye

Senioradvokat i Wikborg Rein

Jacob A.L´Orsa

Eiendomsmegler MNEF, Akershus Eiendom

Sted

  • Her skal vi være!
    Dronning Eufemias gata 6, Oslo
  • Spørsmål?
    firmapost@nef.no

Finn frem!

Obligatorisk etterutdanning

Meglere, eiendomsmeglere og advokater som er engasjert i eiendomsmegling er pålagt å ta relevant etterutdanning som er godkjent av Finanstilsynet, jf. Eiendomsmeglerforskriften § 4-10, NEF har slik godkjenning! For å få kurstimer, må den enkelte kursdeltaker selv sørge for å bli registrert.

For kursdeltakere som (også) er medlemmer av Den norske Advokatforening, vil NEF etter anmodning fra en enkelte kursdeltaker sørge om at kurset godkjennes.

Anmodningen om å søke kurset godkjent som obligaorisk etterutdanning av DNA, gjøres ved e-post mette@nef.no