NEF Prosjektmeglingskurs fra A - Å

Thon Hotel Arena, Lillestrøm 24.-26. januar 2018

Norges Eiendomsmeglerforbund inviterer til Prosjektmeglingskurs fra A - Å som holdes på Lillestrøm.

Målgruppe for kurset er eiendomsmeglere, jurister, advokater og eiendomsmeglerfullmektiger som allerede arbeider med eller har ønske om å lære seg prosjektmegling.

I løpet av tre dager på Lillestrøm får du hele 15 timer etterutdanning.

Program

Onsdag 24. januar
 • 09.15   Registrering
 • 10.00 - 10.30   Innledning
   

  - Skille mellom bustadoppføringslova og avhendingslova
  - NEFs kontraktsmaler for salg av bolig under oppføring

 • 10.30 - 10.45   Kaffepause
 • 10.45 - 11.45   Hva er prosjektmegling?

  - Forskjellen mellom å selge prosjektert bolig og brukt bolig
  - Oppdragsavtale i prosjektmegling
  - Hvilke oppgaver skal eiendomsmegleren påta seg

 • 11.45 - 12.15   Kaffepauser med servering
 • 12.15 - 13.00   Markedsføring av bolig under oppføring

  - Bransjenorm for markedsføring av bolig
  - Arealangivelse i annonser og prospekt
  - Bilder/bildebruk ved markedsføring av prosjektert bolig

 • 13.00 - 14.00   Lunsj
 • 14.00 - 14.45   Garantistillelse

  - Hva skal garantien dekke og hva er egentlig en selvskyldenergaranti
  - Tidspunkt for garantistillelse og sanksjoner mot manglende garanti
  - Hvordan fremme krav under garantier

 • 14.45 - 15.00   Kaffepause
 • 15.00 - 15.45   Videresalg av kontrakt om rett til bolig under oppføring

  - Skillet mellom videresalg og transport av kontrakt
  - Hvem kan videreselge, lovvalg og hva kreves av megler
  - Gjennomføring og oppgjør ved salg av kontraktsposisjoner og innkreving av merverdi

 • 15.45 - 16.00   Kaffepause
 • 16.00 - 16.45   Foredraget fortsetter


  20.00                Felles middag (valgfritt - egen påmelding)

Torsdag 25. januar
 • 08.30 - Registrering
 • 09.00 - 09.45   Eierseksjonssameie eller borettslag?

  - Valg av eierform
  - Stiftelse av eierform
  - Opprettelse av borettslag

 • 09.45 - 10.00   Kaffepause
 • 10.00 - 10.45   Hvitvasking i prosjekt

  - Risikovurdering og særlige forhold å ivareta ved prosjektmegling
  - Rutiner

 • 10.45 - 11.15   Kaffepause med servering
   
 • 11.15 - 12.00  Midlertidig brukstillatelse

  - Når kan kommunen utstede midlertidig brukstillatelse og på hvilke vilkår
  - Eiendomsmeglerens ansvar ved overtakelse mot midlertidig brukstillatelse

 • 12.00 - 12.15   Kaffepause
 • 12.15 - 13.00   Blanco transaksjoner

  - Begrunnelse og behov
  - Risiko
  - Skjøteutstedelse

 • 13.00 - 14.00   Lunsj
 • 14.00 - 14.45   Forbrukernes rett til å kreve tillegg og endringer

  - Bustadoppføringslova § 9 - muligheter og utfordringer
  - Eiendomsmeglerens oppgaver og ansvar
  - Vederlagsjustering og oppgjør
   

 • 14.45 - 15.00 Kaffepause
 • 15.00 . 15.45   Salg av bolig under oppføring

  - Utforming av salgsoppgave og leveransebeskrivelse
  - Fastpris eller budrunde

Fredag 26. januar
 • 08.30   Registrering
 • 09.00 - 11.45   Overtakelse og oppgjør ved salg av bolig under oppføring

  - Bustadoppføringslova § 15 - innkalling til overtakelse
  - Forskjellige oppgjørsrelaterte tema
  - Oppgjørsformer

 • 12.00 - 13.00   Lunsj og kursslutt

  Det tas forbehold om endringer i programmet.

Kurspriser - Overnatting

Eiendomsmegler, advokater, jurist med tillatelse:
Medlem av NEF: kr 8.800,-
Ikke medlem: kr 12.600,-

Eiendomsmeglerfullmektiger:
Medlem av NEF: kr 6.100,-
Ikke medlem: kr 8.800,-

Påmelding kan gjøres her

Middag
Det er mulighet for å delta på felles middag onsdag 24. januar. Hotellet tilbyr en 3-retters selskapsmeny inkludert 2 enheter øl/vin. Pris kommer senere.
Påmelding til middag skjer sammen med påmeldingen til kurset, og faktureres sammen med deltakeravgiften.

Påmeldingsfrist 9. januar 2018. Påmeldingen er bindende. Refusjon ved avbestilling gjelder kun mot sykemelding/legeerklæring. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for å gjennomføre kurset.

Overnatting
Det er holdt av et nærmere angitt antall rom for overnatting på Thon Hotel Arena. Pris i standardrom for 1 person pr. natt inkl. frokost er kr 1.395,-.
Overnatting bestilles og betales av deltakerne direkte med hotellet. Oppgi kode "230118NORG" ved bestilling.

Annet

For oppgjørsmeglere:
Eiendomsmegler og andre som kun jobber med oppgjør kan velge å melde seg på siste dag av kurset, fredag 26. januar. Deltagelse denne dag gir 3 godkjente etterutdanningstimer.

Medlem av NEF: kr 1.800,-
Ikke medlem: kr 2.700,-

Påmelding gjøres i samme skjema som for hele kuset her

Sted
Kurset holdes på Thon Hotel Arena, Nesgata 1, Lillestrøm. Se veibeskrivelse nedenfor.

Foredragsholdere
NEF benytter dyktige og erfarne eiendomsmeglere og advokater som forelesere til alle våre kurs. Navn på foredragsholdere oppgis senere.

For eventuelle spørsmål ta om kurset ta gjerne kontakt med Nina Fodstad Skumsrud på e-post: nina@nef.no.

Krav til etterutdanning

Meglere, eiendomsmeglere og advokater som er engasjert i eiendomsmegling er pålagt å ta relevant etterutdanning som er godkjent av Finanstilsynet, jf. Eiendomsmeglerforskriften § 4-10, NEF har slik godkjenning! For å få kurstimer, må den enkelte kursdeltaker selv sørge for å bli registrert.

For kursdeltakere som (også) er medlemmer av Den norske Advokatforening, vil NEF etter anmodning fra en enkelte kursdeltaker sørge om at kurset godkjennes.

Anmodningen om å søke kurset godkjent som obligaorisk etterutdanning av DNA, gjøres ved e-post mette@nef.no

Her skal kurset være

Thon Hotel Arena, Nesgata 1, Lillestrøm

Her skal vi være

 • Sted
  Nesgata 1, Lillestrøm
 • Telefon til hotellet:
  66 93 60 00
 • Epost
  firmapost@nef.no

Reisebeskrivelse

Her ligger hotellet:

Hotellet ligger sentralt på Lillestrøm, vegg-i-vegg med Norges Varemesse og i kort gangavstand til togstasjonen. Toget tar bare 12 minutter til Oslo sentrum og til Gardermoen.