NEFs årlige Hvitvaskingskurs Oslo

Fredag 25. september 2020

Norges Eiendomsmeglerforbund inviterer til NEFs årlige hvitvaskingskurs 25. september 2020

Kurset passer for eiendomsmeglere, advokater og øvrige ansatte i bransjen.

Kurstema:
- Hvitvasking og terrorfinansiering – trussel og utfordringer for eiendomsmeglingsforetak og eiendomsmeglere
- Reelle rettighetshavere og PEP
- Løpende oppfølging

Kurset gir 4 godkjente etterutdanningstimer.

Møte bransjekollegaer og få faglig påfyll.

Velkommen! 

Program

Gi 4 godkjente etterutdanningstimer

 • 09.30-10.00   Kaffe og registrering
 • 10.00 - 10.45   Hvitvasking og terrorfinansiering – trussel og utfordringer for eiendomsmeglingsforetak og eiendomsmeglere

  Foregår det hvitvasking gjennom eiendomsmeglingsforetak?
  Forventninger til de rapporteringspliktige
  Hva skjer med en MT-rapport når den mottas av Økokrim?
  Hvilke opplysninger skal MT-rapporter inneholde for at Økokrim får et tilstrekkelig grunnlag til å undersøke videre?
  Hva gjør megler når MT-melding er sendt?
  v/ avdelingsleder/førstestatsadvokat Sven Arild, Økokrim

 • 10.45-11.00   Pause
 • 11.00-11.45   Hva forventer Økokrim av eiendomsmeglingsforetakene og eiendomsmeglerne forts.
 • 11.45-12.45   Lunsj
 • 12.45-13.30   Reelle rettighetshavere og PEP

  Hvem er reelle rettighetshavere og hvem er PEP?
  Hvordan finne reelle rettighetshavere i kompliserte eierstrukturer?
  Hvilke opplysninger skal innhentes om reelle rettighetshavere og hvordan skal identiteten bekreftes?
  v/ advokat Gunnar Holm Ringen, PwC

 • 13.30-13.45   Pause
 • 13.45-14.30   Løpende oppfølging

  v/ advokat Gunnar Holm Ringen, PwC

  Vel hjem!

Kurspriser - Praktiske opplysninger

Medlem av NEF
Eiendomsmegler, advokat, jurist m.fl. kr. 2.650,-
Eiendomsmeglerfullmektig MNEF/Studentmedlem i NEF kr. 1.200,-
Medhjelper i foretak hvor fagansvarlig er MNEF kr. 1.200,- (forutsetter medhjelpereksamen jf emgll. § 4-4)

Ikke medlem av NEF
Eiendomsmegler, advokat, jurist m.fl. kr. 3.900,-
Øvrige eiendomsmeglerfullmektiger/studenter/medhjelpere kr. 1.200,-

FFN
Ansatte i foretak som er medlem i FFN kr 2.650,-

Påmeldingsfrist er 11. september 2020. Påmeldingen er bindende. Refusjon ved avbestilling gjelder kun mot sykemelding/legeerklæring.

Påmelding her

Les mer her for NEFs kjøpsvilkår for kurs.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for å gjennomføre kurset.

Kurset holdes på Bjørvika Konferansesenter, Dronning Eufemias gate 6 A, Oslo.

Kursholdere

NEF bruker alltid de beste kursholderne i bransjen.

Gunnar Holm Ringen

Advokat
PwC

Sven Arild Damslora

Avdelingsleder/førstestatsadvokat
Økokrim

Krav til etterutdanning

Meglere, eiendomsmeglere og advokater som er engasjert i eiendomsmegling er pålagt å ta relevant etterutdanning som er godkjent av Finanstilsynet, jf. Eiendomsmeglerforskriften § 4-10, NEF har slik godkjenning! For å få kurstimer, må den enkelte kursdeltaker selv sørge for å bli registrert.

For kursdeltakere som (også) er medlemmer av Den norske Advokatforening, må selv registrere kurstimer via "Min side" på www.advokatforeningen.no. 

Her skal kurset være

Bjørvika konferansesenter, Dronning Eufemias gate 6 A, 0191 Oslo

Her skal vi være

 • Sted
  Dronning Eufemias gate 6 a, 0191 Oslo
 • Telefon til hotellet
  24 00 30 00
 • Epost
  firmapost@nef.no

Reisebeskrivelse