NEF 6-timers kurs i Oslo

Torsdag 16.desember 2020

Norges Eiendomsmeglerforbund inviterer til NEF 6-timers kurs i Oslo 16. desember 2020

Kurset er utviklet av NEFs juridiske avdeling og holdes i flere forskjellige byer gjennom høsten 2020.
I tillegg til foredragsholdere fra NEFs juridiske avdeling vil du møte advokat MNA og eiendomsmegler MNEF Paul Henning Fjeldheim, Handelshøyskolen BI og advokat MNA Rønnaug Ringstad, advokatfirmaet Henriksen & Co ANS.

Kurset passer for eiendomsmeglere, advokater, jurister og øvrige ansatte i bransjen.

Kurstemaer:
- Praktisk håndtering av dekningssalg
- Aktuelle saker, lovendringer og tolkningsuttalelser 
- Meglers rolle der det oppstår tvist etter bud, men før kontraktsinngåelse

Kurset gir 6 godkjente etterutdanningstimer enten om du deltar fysisk eller digitalt.

I NEF har vi fullt fokus på at alle arrangement skal være trygge og gjennomføres i tråd med de retningslinjer som til enhver tid gjelder. Våre samarbeidspartnere er profesjonelle kurs-/konferansehoteller som har strenge smittevernsrutiner. Vi har løpende dialog med alle konferanse-/kurslokalene, og alle kurs avholdes i store lokaler slik at det er mulig å overholde avstandskrav. For mer informasjon se her

Møt bransjekollegaer og få faglig påfyll.

Velkommen! 

Program

NEF 6 timer er et kurs som arrangeres i flere byer gjennom høsten 2020. Vi har med oss to engasjerte foredragsholdere, og temaer som er aktuelle i meglerens hverdag.

Det er ikke mulig å melde seg på kun en del av kurset med mindre dette er særlig opplyst og priset. 

 • 08.30 - 09.00  Kaffe og registrering
 • 09.00 - 09.45  Praktisk håndtering av dekningssalg

  v/ advokat MNA og eiendomsmegler MNEF Paul Henning Fjeldheim, Handelshøyskolen BI 

  - Hva er egentlig et dekningssalg og hvilke regler gjelder? 
  - Hvordan skal megler gjennomføre et dekningssalg og ivareta selger, tidligere kjøper og ny kjøper på best mulig måte?

 • 09.45 - 10.00  Pause
 • 10.00 - 10.45  Praktisk håndtering av dekningssalg fortsetter
 • 10.45 - 11.00  Pause
 • 11.00 - 11.45  Aktuelle saker, lovendringer og tolkningsuttalelser

  v/ NEF juridisk 

  - Oppdatering om endringer i avhendingsloven og forslag til nye forskrifter
  - Aktuelle lovendringer/tolkningsuttalelser
  - Skatterettslige problemstillinger
  - God meglerskikk
  - Budgivning
  - Markedsføring

 • 11.45 - 12.45  Lunsj
 • 12.45 - 13.30  Aktuelle saker fortsetter
 • 13.30 - 13.45  Pause
 • 13.45 - 14.30  Meglers rolle der det oppstår tvist etter bud, men før kontraktinngåelse

  v/advokat MNA Rønnaug Ringstad, advokatfirmaet Henriksen & Co ANS

  - Hva hvis eiendommen utsettes for skade før overtakelse?
  - Hva hvis kjøper eller selger nekter å signere kontrakten?
  - Skal kjøper tre inn i selgers forsikring?
  - Risikoens overgang - ansvar for kostnader som pådras før, men forfaller etter overtakelse?
  - Hvordan tilpasse situasjonen der det er opplyst/oppdaget en skade og megler skal ta inn noe om dette i kontrakten?

 • 14.30 - 14.45  Pause
 • 14.45 - 15.30  Meglers rolle der det oppstår tvist etter bud, men før kontrakt fortsetter

  Det tas forbehold om endringer i programmet

Kurspriser - Praktiske opplysninger

Medlem av NEF: 
Fysisk/digitalt: Eiendomsmegler, advokat, jurist m.fl. kr. 3.950,-
Fysisk/digitalt: Eiendomsmeglerfullmektig MNEF/Student medlem kr. 1.200,-
Fysisk/digitalt: Medhjelper i foretak hvor fagansvarlig er MNEF kr. 1.200,- (forutsetter medhjelpereksamen jf emgll. § 4-4)

Ikke medlem av NEF: 
Fysisk/digitalt: Eiendomsmegler, advokat, jurist m.fl. kr. 5.800,-
Fysisk/digitalt: Øvrige eiendomsmeglerfullmektiger/studenter/medhjelpere kr. 1.500,-

Påmeldingsfrist er 26. november 2020
Påmeldingen er bindende. Refusjon ved avbestilling gjelder kun mot sykemelding/legeerklæring.

Påmelding her

Les mer her for NEFs kjøpsvilkår for kurs.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for å gjennomføre kurset.

Informasjon om kurs og covid-19:
Når det gjelder avholdelse av kurs og konferanser forholder NEF seg til Folkehelseinstituttets råd og myndighetenes retningslinjer. Planlagte kurs kan bli utsatt, eller det kan bli satt begrensinger på antall deltakere.

Kurset holdes på Thon Conference, Universitetsgata 26, 0162 Oslo.

Kursholdere

NEF bruker alltid de beste kursholderne i bransjen.

Paul Henning Fjeldheim

Advokat MNA/eiendomsmegler MNEF
Handelshøyskolen BI

Rønnaug Ringstad

Advokat MNA
Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS.

Krav til etterutdanning

Meglere, eiendomsmeglere og advokater som er engasjert i eiendomsmegling er pålagt å ta relevant etterutdanning som er godkjent av Finanstilsynet, jf. Eiendomsmeglerforskriften § 4-10, NEF har slik godkjenning! For å få kurstimer, må den enkelte kursdeltaker selv sørge for å bli registrert.

For kursdeltakere som (også) er medlemmer av Den norske Advokatforening, må selv registrere kurstimer via "Min side" på www.advokatforeningen.no. 

Her skal kurset være

Thon Conference, Universitetsgata 26, 0162 Oslo

Her skal vi være

 • Sted
  Universitetsgata 26, 0162 Olso
 • Telefon til hotellet
  24 14 55 10
 • Epost
  firmapost@nef.no

Reisebeskrivelse