NEF 6 timer i Moss

14. september 2018

Norges Eiendomsmeglerforbund inviterer til NEF 6 timerskurs i Moss 14. september

Kurstema:

 • I skyggen av GDPR - hva skal du som eiendomsmegler passe på?
 • Hovedlinjene i et skifteoppgjør - hva bør megler kjenne til?
 • Meglers omsorgsplikt og ansvar overfor oppdragsgiver fra A til Å; Høyesteretts sak 2017/1695
Kurset passer for eiendomsmeglere, advokater, jurister og øvrige ansatte i bransjen.

Program

NEF 6 timer er et kurs som arrangeres i flere byer gjennom 2018. Vi har med oss fire engasjerte foredragsholdere, og temaer som er aktuelle i meglerens hverdag.

Målgruppen er eiendomsmeglere, advokater, jurister og øvrige ansatte i bransjen

Registering og kaffe fra 08.30

Det er ikke mulig å melde seg på kun en del av kurset med mindre dette er særlig opplyst og priset. 

Det serveres lunsj mellom 11.45 og 12.30

 • 08.30 - 09.00  Kaffe og registrering
 • 09.00 - 09.45  "I skyggen av GDPR - hva skal du som eiendomsmegler passe på?"

  v/Forbrukerrådgiver Carsten Phil, Norges Eiendomsmeglerforbund

  - Hvordan kan du som eiendomsmegler på en riktig, god og praktisk måte håndtere personvern i eiendomsmeglerhverdagen?

  - Innføring i den nye personvernloven og GDPR, bransjenormen for etterlevelse av GDPR i eiendomsmeglingsbransjen og forholdet til eiendomsmeglerloven
   

 • 09.45 - 10.00  Kaffepause
 • 10.00 - 10.45  "I skyggen av GDPR - hva skal du som eiendomsmegler passe på?" fortsetter
 • 10.45 - 11.00  Kaffepause
 • 11.00 - 11.45  "Hovedlinjene i et skifteoppgjør - hva bør megler kjenne til?"

  v/advokat MNA Karoline Henriksen, advokatfirmaet Henriksen Grande & Co.

  - Hovedregler for skifteoppgjør - arv og samlivsbrudd (eierforhold - hvem/hva/hvorfor og hvordan? fullmakter mv.)
  - Meglers oppdrag - regulering/forebygging av uenighet i oppdragsavtalen
  - Meglers rolle ved tvist/uenighet mellom oppdragsgivere om fordeling av netto proveny

 • 11.45 - 12.30  Lunsj
 • 12.30 - 13.15  "Hovedlinjene i et skiftoppgjør - hva bør megler kjenne til?" fortsetter
 • 13.15 - 13.30  Kaffepause
 • 13.30 - 14.15  "Meglers omsorgsplikt og ansvar overfor oppdragsgiver fra A til Å; Høyesteretts sak 2017/1695"

  v/advokat MNA Rønnaug Ringstad, advokatfirmaet Henriksen Grande & Co

  - Omsorgsplikten overfor oppdragsgiver generelt
  - Budrunden med "hemmelig bud" - oppfølging av interessent
  - Formidlingsforbudet i Forskriften om eiendomsmegling § 6-3
  - Terskelen for uaktsom opptreden - hva sier Høyesterett

 • 14.15 - 14.30  Kaffepause
 • 14.30 - 15.15  "Meglers omsorgsplikt og ansvar overfor oppdragsgiver fra A til Å; Høyesteretts sak 201/1695" fortsetter

Kurspriser

Medlem av NEF
Eiendomsmegler, advokat, jurist m.fl. kr 3.900,-
Eiendomsmeglerfullmektig/student kr. 1.100,-

Ikke medlem av NEF
Eiendomsmegler, advokat, jurist m.fl. kr. 5.700,-
Eiendomsmeglerfullmektig/student kr. 1.400,-

Påmeldingsfrist er 31. august 2018. Påmeldingen er bindende. Refusjon ved avbestilling gjelder kun mot sykemelding/legeerklæring.

Påmelding her

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for å gjennomføre kurset.

Kursholdere

NEF bruker alltid de beste kursholderne i bransjen.

Karoline Henriksen er advokat og partner i Advokatfirmaet Henriksen Grande & Co i Oslo. Firmaet består pr. i dag av 2 partnere, 2 advokater og 2 advokatfullmektiger. Karoline har, utover betydelig kompetanse innenfor både erstatningsrett og forsikringsrett, lang og omfattende erfaring innen rettsområdene arv-, skifte og familierett. Hun har håndtert mange større og kompliserte skifteoppgjør, herunder oppgjør som inkluderer verdsettelse og deling av næringseiendom og annen næringsvirksomhet både etter samlivsbrudd (ektefelleskifte og samboeroppgjør) og etter dødsfall. Hun har videre lang erfaring og god kompetanse innenfor arbeidsrettslige problemstillinger, og tilbyr bistand både i form av rådgivning, utforming av arbeidskontrakter, og i konkrete tvister.
 
Karoline Henriksen

Advokat og partner i Advokatfirmaet Henriksen Grande & Co

Rønnaug Ringstad er advokat i kontorfellesskap med Advokatfirmaet Henriksen Grande & Co i Oslo. Firmaet består pr. i dag av 2 partnere, 2 advokater og 2 advokatfullmektiger. Gjennom sin mangeårige håndtering av saker hvor det fremmes erstatningskrav mot eiendomsmeglere, har Rønnaug betydelig kompetanse og erfaring innenfor eiendomsmeglingsfaglige problemstillinger. Rønnaug tilbyr bistand til forsikringsselskaper, andre næringsdrivende og privatpersoner innen ulike fagområder, med hovedvekt på erstatningsansvar, profesjonsansvar, fast eiendoms rettsforhold og forsikringsrett.
Rønnaug Ringstad

Advokat i Advokatfirmaet Henriksen Grande & Co

Carsten Pihl er forbrukerrådgiver og analyseansvarlig hos Norges Eiendomsmeglerforbund og redaktør for nettstedet Bolig360.no. Han er utdannet jurist og har arbeidet med reglene rundt boligsalg, boligkjøp og eiendomsmegling i en årrekke, først hos Dine Penger og senere i Norges Eiendomsmeglerforbund
Carsten Pihl

Forbrukerrådgiver og analyseansvarlig i Norges Eiendomsmeglerforbund

Krav til etterutdanning

Meglere, eiendomsmeglere og advokater som er engasjert i eiendomsmegling er pålagt å ta relevant etterutdanning som er godkjent av Finanstilsynet, jf. Eiendomsmeglerforskriften § 4-10, NEF har slik godkjenning! For å få kurstimer, må den enkelte kursdeltaker selv sørge for å bli registrert.

For kursdeltakere som (også) er medlemmer av Den norske Advokatforening, vil NEF etter anmodning fra en enkelte kursdeltaker sørge om at kurset godkjennes.

Anmodningen om å søke kurset godkjent som obligaorisk etterutdanning av DNA, gjøres ved e-post mette@nef.no

Her skal kurset være

Moss Hotel, Dronningensgate 21, 1530 Moss

Her skal vi være

 • Sted
  Dronningensgate 21, 1530 Moss
 • Telefon til hotellet
  69202400
 • Epost
  firmapost@nef.no

Reisebeskrivelse

Her skal vi være

Moss Hotel