NEF 6 timer i Bodø

Sparebanken1, Storgt. 40, 19. september 2018

Norges Eiendomsmeglerforbund inviterer til NEF 6 timerskurs i Bodø 19. september

Kurstema:

 • I skyggen av GDPR - hva skal du som eiendomsmegler passe på?
 • Hovedlinjene i et skifteoppgjør - hva bør megler kjenne til?
 • Meglers omsorgsplikt og ansvar overfor oppdragsgiver fra A til Å; Høyesteretts sak 2017/1695
Kurset passer for eiendomsmeglere, advokater, jurister og øvrige ansatte i bransjen.

Program

NEF 6 timer er et kurs som arrangeres i flere byer gjennom 2018. Vi har med oss fire engasjerte foredragsholdere, og temaer som er aktuelle i meglerens hverdag.

Målgruppen er eiendomsmeglere, advokater, jurister og øvrige ansatte i bransjen

Registering og kaffe fra 09.00

Det er ikke mulig å melde seg på kun en del av kurset med mindre dette er særlig opplyst og priset. 

Det serveres lunsj mellom 12.15 og 12.45

 • 09.00 - 09.30  Kaffe og registrering
 • 09.30 - 10.15  "I skyggen av GDPR - hva skal du som eiendomsmegler passe på?"

  v/advokat MNA Katerin Lind-Klev, Norges Eiendomsmeglerforbund

  - Hvordan kan du som eiendomsmegler på en riktig, god og praktisk måte håndtere personvern i eiendomsmeglerhverdagen?

  - Innføring i den nye personvernloven og GDPR, bransjenormen for etterlevelse av GDPR i eiendomsmeglingsbransjen og forholdet til eiendomsmeglerloven
   

 • 10.15 - 10.30  Kaffepause
 • 10.30 - 11.15  "I skyggen av GDPR - hva skal du som eiendomsmegler passe på?" fortsetter
 • 11.15 - 11.30  Kaffepause
 • 11.30 - 12.15  "Meglers omsorgsplikt og ansvar overfor oppdragsgiver fra A til Å; Høyesteretts sak 2017/1695"

  v/advokat MNA Rønnaug Ringstad, advokatfirmaet Henriksen Grande & Co

  - Omsorgsplikten overfor oppdragsgiver generelt
  - Budrunden med "hemmelig bud" - oppfølging av interessent
  - Formidlingsforbudet i Forskriften om eiendomsmegling § 6-3
  - Terskelen for uaktsom opptreden - hva sier Høyesterett

 • 12.15 - 12.45  Lunsj
 • 12.45 - 13.30 "Meglers omsorgsplikt og ansvar overfor oppdragsgiver fra A til Å; Høyesteretts sak 2017/1695" fortsetter
 • 13.30 - 13.45 Kaffepause
 • 13.45 - 14.30 "Hovedlinjene i et skifteoppgjør - hva bør megler kjenne til"

  v/advokat MNA Karoline Henriksen, advokatfirmaet Henriksen Grande & Co.

  -
  Hovedregler for skifteoppgjør - arv og samlivsbrudd (eierforhold - hvem/hva/hvorfor og hvordan? Fullmakter mv.)
  - Meglers oppdrag - regulering/forebygging av uenighet i oppdragsavtalen
  - Meglers rolle ved tvist/uenighet mellom oppdragsgivere om fordeling av netto proveny

 • 14.30 - 14.45  Kaffepause
 • 14.45 - 15.30  "Hovedlinjene i et skifteoppgjør - hva bør megler kjenne til" fortsetter

Kurspriser

Medlem av NEF
Eiendomsmegler, advokat, jurist m.fl. kr 3.900,-
Eiendomsmeglerfullmektig/student kr. 1.100,-

Ikke medlem av NEF
Eiendomsmegler, advokat, jurist m.fl. kr. 5.700,-
Eiendomsmeglerfullmektig/student kr. 1.400,-

Påmeldingsfrist er 5. september 2018. Påmeldingen er bindende. Refusjon ved avbestilling gjelder kun mot sykemelding/legeerklæring.

Påmelding her

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for å gjennomføre kurset.

Kurset holdes i Sparebank1 sine lokaler i Storgt. 40, Bodø

Kursholdere

NEF bruker alltid de beste kursholderne i bransjen.

Karoline Henriksen er advokat og partner i Advokatfirmaet Henriksen Grande & Co i Oslo. Firmaet består pr. i dag av 2 partnere, 2 advokater og 2 advokatfullmektiger. Karoline har, utover betydelig kompetanse innenfor både erstatningsrett og forsikringsrett, lang og omfattende erfaring innen rettsområdene arv-, skifte og familierett. Hun har håndtert mange større og kompliserte skifteoppgjør, herunder oppgjør som inkluderer verdsettelse og deling av næringseiendom og annen næringsvirksomhet både etter samlivsbrudd (ektefelleskifte og samboeroppgjør) og etter dødsfall. Hun har videre lang erfaring og god kompetanse innenfor arbeidsrettslige problemstillinger, og tilbyr bistand både i form av rådgivning, utforming av arbeidskontrakter, og i konkrete tvister.
 
Karoline Henriksen

Advokat og partner i Advokatfirmaet Henriksen Grande & Co

Rønnaug Ringstad er advokat i kontorfellesskap med Advokatfirmaet Henriksen Grande & Co i Oslo. Firmaet består pr. i dag av 2 partnere, 2 advokater og 2 advokatfullmektiger. Gjennom sin mangeårige håndtering av saker hvor det fremmes erstatningskrav mot eiendomsmeglere, har Rønnaug betydelig kompetanse og erfaring innenfor eiendomsmeglingsfaglige problemstillinger. Rønnaug tilbyr bistand til forsikringsselskaper, andre næringsdrivende og privatpersoner innen ulike fagområder, med hovedvekt på erstatningsansvar, profesjonsansvar, fast eiendoms rettsforhold og forsikringsrett.
Rønnaug Ringstad

Advokat i Advokatfirmaet Henriksen Grande & Co

Katerin Lind-Klev er advokat og jobber som juridisk rådgiver i Norges Eiendomsmeglerforbund. Hun har tidligere arbeidet for Overformynderiet i Oslo, og har mye erfaring med vergemålssaker. Hun har gjennom 6 år i NEF også opparbeidet seg mye kunnskap og erfaring innenfor fast eiendom og eiendomsmeglingsfaget. Katerin har hatt hovedansvaret for utarbeidelse av rutiner for personvernhåndtering både for Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester og Norges Eiendomsmeglerforbund.
Katerin Lind-Klev

Advokat og juridisk rådgiver i Norges Eiendomsmeglerforbund

Krav til etterutdanning

Meglere, eiendomsmeglere og advokater som er engasjert i eiendomsmegling er pålagt å ta relevant etterutdanning som er godkjent av Finanstilsynet, jf. Eiendomsmeglerforskriften § 4-10, NEF har slik godkjenning! For å få kurstimer, må den enkelte kursdeltaker selv sørge for å bli registrert.

For kursdeltakere som (også) er medlemmer av Den norske Advokatforening, vil NEF etter anmodning fra en enkelte kursdeltaker sørge om at kurset godkjennes.

Anmodningen om å søke kurset godkjent som obligaorisk etterutdanning av DNA, gjøres ved e-post mette@nef.no

Her skal kurset være

Sparebanken1, Bodø

Reisebeskrivelse

Her skal vi være

Sparebanken1, Storgt. 40, Bodø