4 timers lokalforeningskurs i Bergen

17. oktober 2018 - Scandic Hotell Ørnen


Norges Eiendomsmeglerforbund inviterer til lokalforeningskurs i Bergen!

Kurstema
Ny veiledning for markedsføring av bolig, ny eierseksjonslov - hva er nytt? Plan- og bygningslov med aktuelle forskrifter. Byggesaksbehandling i Bergen kommune.

Kurset passer for eiendomsmeglere, advokater, jurister og øvrige ansatte i bransjen.

Kurset gir 4 etterutdanningstimer.

Program

Onsdag 17. oktober
 • 11.30 - 12.00   Registrering og kaffe
 • Kl. 12.00-12.45 Ny veiledning for markedsføring av bolig

  Ny veiledning for markedsføring av bolig er utarbeidet av Forbrukertilsynet og vil erstatte den gjeldende "Bransjenorm for markedsføring".
  Veiledningen vil komme i høst og er således høyaktuell. Obrestad vil redegjøre for krav til meglers markedsføring av boliger, herunder nettmarkedsføring, salgsprospekt. mv.

  v/ Anders Sæve Obrestad, Forbrukertilsynet

 • Kl. 12.45-13.00 Pause
 • Kl. 13.00-13.45 Ny eierseksjonslov - hva er nytt?

  Foredraget vil berøre lovendringenes betydning ved salg av eiendom:
  - Hva er nytt når eiendommer skal seksjoneres/reseksjoneres?
  - Lovendringer som berører retter og plikter i sameiet og seksjonseierne seg imellom
  - Presentasjon av de siste forslag til endringer

  v/ advokatfullmektig MNA Marianne Frisvold Furuseth, Bing Hodneland

 • KL. 13.45-14.00 Pause
 • Kl. 14.00-14.45 Meglers opplysningsplikt, herunder plan- og bygningsrettslige forhold med praktiske eksempler fra Bergen kommune

  - Tinglyste rettigheter og forpliktelser
  - Adgang til utleie
  - Ferdigattest og midlertidig brukstillatelse
  - Offentlige planer
  - Ulovlighetsoppfølging
  - Praktiske problemstillinger for meglere herunder saksbehandling i Bergen kommune

  v/ advokat Liv-Torill Lindgren, Hammervold Pind

 • KL. 14.45-15.00 Pause med kaffe
 • Kl. 15.00-15.45 Meglers opplysningsplikt, herunder plan- og bygningsrettslige forhold med praktiske eksempler fra Bergen kommune fortsetter

  v/ advokat MNA Liv-Torill Hellevang Lindgren, Hammervold Pind

 • Kl. 15.45 Vel hjem!

Praktiske opplysninger

Kurspriser
Medlem i NEF
Eiendomsmegler, advokat, jurist m.fl. kr. 2.600,-
Eiendomsmeglerfullmektig/student kr. 1.100,-

Ikke medlem i NEF
Eiendomsmegler, advokat, jurist m.fl. kr. 3.800,-
Eiendomsmeglerfullmektig/student kr. 1.400,-

Påmeldingsfrist er 3. oktober 2018.

Påmeldingen er bindende! Refusjon ved avbestilling gjelder kun mot sykemelding/legeerklæring.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for å gjennomføre kurset.

Kurset holdes på Scandic Hotell Ørnen i Bergen.
 

Forelesere

Anders Sæve Obrestad har ansvar for IKT og Digitale muligheter og utfordringer hos forbrukertilsynet.
Marianne Frisvold Furuseth er tilknyttet faggruppen Fast Eiendom & Entreprise hos advokatfirmaet Bing Hodneland. Hun yter bistand innenfor fast eiendom som ekspert på boligrett og innenfor plan- og bygningsrett. Marianne har mange års erfaring som seniorrådgiver i Kommunal- og moderniseringssdepartementet.
Liv-Torill Hellevang Lindgren har bred erfaring med plan- og bygningsrett fra offentlig side, og arbeider i hovedsak med saker tilknyttet dette saksområdet.  

Marianne Frisvold Furuseth

Advokatfullmektig MNA, Bing Hodneland

Liv-Torill Hellevang Lindgren

Advokat MNA, Hammervoll Pind

Anders Sæve Obrestad

Juridisk rådgiver, Forbrukertilsynet

Krav til etterutdanning

Meglere, eiendomsmeglere og advokater som er engasjert i eiendomsmegling er pålagt å ta relevant etterutdanning som er godkjent av Finanstilsynet, jf. Eiendomsmeglerforskriften § 4-10, NEF har slik godkjenning! For å få kurstimer, må den enkelte kursdeltaker selv sørge for å bli registrert.

For kursdeltakere som (også) er medlemmer av Den norske Advokatforening, vil NEF etter anmodning fra en enkelte kursdeltaker sørge om at kurset godkjennes.

Anmodningen om å søke kurset godkjent som obligaorisk etterutdanning av DNA, gjøres ved e-post mette@nef.no

Her skal kurset være

Scandic Hotell Ørnen

Her skal vi være

Reisebeskrivelse