Seminar og årsmøte for Næringsmegling 2020

12. februar, Bjørvika konferansesenter

Forum for Næringsmeglere og Norges Eiendomsmeglerforbund inviterer til seminar og årsmøte 12. februar 2020!

Kurset passer for eiendomsmeglere, advokater og øvrige ansatte i bransjen.

Kurset gir 5 godkjente etterutdanningstimer.
 

Program

Kurset gir 5 godkjente etterutdanningstimer

12. februar
 • 09.30 - 10.15  Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket - Nye hvitvaskingsrutiner

  Rutinedokumentene for etterlevelse av hvitvaskingsregelverket oppdateres og vil bli gjennomgått på kurset. Hovedvekt på foretakenes interne risikovurdering og råd tråd til praktisk etterlevelse

  v/ Advokat Gunnar Holm Ringen, PWC
   

 • 10.15 - 10.30  Pause
 • 10.30 - 11.15  MVA og leieforhold

  Frivillig registrering; hvem og hva kan omfattes?
  Fellesarealer og myldrearealer. Leietakers bruk, uavklart bruk og konsekvenser av endret bruk
  Mva bestemmelsen i standard leiekontrakt, hvilke arealer omfattes? Hva har leietaker ansvar for? Erstatning, fremleie, justeringsforpliktelser
  Utleie til ikke-mva pliktig virksomhet, bestemmelser om mva-kompensasjon

  v/ Advokat Anne Sofie Bjørkholt, Advokatfirmaet BAHR

 • 11.15 - 11.45  Årsmøte
 • 11.45 - 12.45  Lunsj
Program etter lunsj
 • 12.45 - 13.30  Ny meglerstandard for salg av eiendomsselskap

  Hvilke endringer er gjort i den nye standarden, og hvilke bestemmelser bør partene og megleren særlig være oppmerksom på?
  Unntaksforskriften er opphevet og erstattet av nye regler i aksjeloven § 8-10. Hvordan skal megler håndtere de nye reglene om sikkerhet for kjøpers oppkjøpsfinansiering?
  v/ Advokat Erik Langseth og advokat Ole Andreas Dimmen, Advokatfirmaet BAHR

 • 13.30 - 13.45  Pause
 • 13.45 - 14.30  Nye salgsmaler fortsetter
 • 14.30 - 14.45  Pause
 • 14.45 - 15.30  "Hva gjør vi når bygget står på festet grunn?"

  En del næringseiendom står på festet grunn og det kan skape uklarhet for kjøpere. Regelverket er komplisert og usikkerheten ofte stor med hensyn til faktisk betydning. Vi ser på de praktiske tilfellene og spørsmålene og gir noen tips om hva dere som megler kan og bør gjøre.

  v/ Advokat Thorvald Nyquist, og advokat Knut Skarvang, Deloitte

Praktiske opplysninger

Kursavgift
Medlemmer i NEF og FFN kr 3.500,-
Øvrige deltakere kr 4.850,-
Eiendomsmeglerfullmektiger MNEF/Student MNEF kr 1.200,-
Medhjelper i foretak hvor fagansvarlig er MNEF kr 1.200,-
Øvrige eiendomsmeglerfullmektiger/student/medhjelper kr 1.500,-

I kursavgiften er lunsj, kaffe/te, pauseservering samt kursmateriell inkludert. Ønsker du kun å delta på årsmøtet kl. 11.15 - 11.45 er dette gratis.

Målgruppe
Kurset passer for eiendomsmeglere, advokater og øvrige ansatte i bransjen.

Sted
Bjørvika Konferansesenter, Oslo Atrium, Dronning Eufemias gate 6, Oslo.

Påmeldingsfrist for kurset
Påmelding innen fredag 28. januar 2020. Påmeldingen er bindende. Det tas forbehold om tilstrekkelig deltakelse for gjennomføring av kurset. Årsmøte vil bli avholdt uavhengig av om kurset avholdes.
 

Kursholdere

Gunnar Holm Ringen

Advokat, PWC

Anne Sofie Bjørkholt

Advokat, Advokatfirmaet BAHR

Erik Langseth

Advokat, Advokatfirmaet BAHR

Ole Andreas Dimmen

Advokat, Advokatfirmaet BAHR

Thorvald Nyquist

Advokat, Deloitte

Knut Skarvang

Advokat, Deloitte

Krav til etterutdanning

Krav til etterutdanning
Meglere, eiendomsmeglere og advokater som er engasjert i eiendomsmegling er pålagt å ta relevant etterutdanning som er godkjent av Finanstilsynet, jf. Eiendomsmeglerforskriften § 4-10, NEF har slik godkjenning! For å få kurstimer, må den enkelte kursdeltaker selv sørge for å bli registrert.

Kursdeltakere som (også) er medlemmer av Den norske Advokatforening, må selv registrere kurstimer via "Min side" på www.advokatforeningen.no. 
 

Sted

Bjørnvika konferansesenter

 • Her skal vi være!
  Dronning Eufemias gata 6, Oslo
 • Spørsmål?
  firmapost@nef.no

Finn frem!