NEF 3 timer - Ny eierseksjonslov

14. desember 2017

KURSET ER FULLTEGNET!
Norges Eiendomsmeglerforbund inviterer til NEF 3 timer - Ny eierseksjonslov

Om kurset
Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til ny eierseksjonslov ble vedtatt i Stortinget i mai 2017, og loven ble sanksjonert av Kongen i Statsråd den 16. juni 2017. Den nye loven vil tre i kraft fra 1. januar 2018.

Eierseksjonsloven er av stor betydning for eiendomsmeglerne i deres daglige virke. I dette tre timers kurset vil det bli gitt en grundig oversikt over den nye loven, med særlig fokus på de viktigste endringene sammenlignet med eierseksjonsloven 1997.

Program

Kl. 09.00 - 09.30 Registrering med kaffe/te

Kl. 09.30 - 10.15 Eierseksjonsloven
I dette 3 timers kurset vil det bli gitt en oversikt over den nye eierseksjonsloven av 16. juni 2017, med særlig fokus på de viktigste endringene sammenlignet med eierseksjonsloven 1997.

Kl. 10.15 - 10.30 Pause

Kl. 10.30 - 11.15 Foredraget fortsetter

Kl. 11.15 - 11.30 Pause

Kl. 11.30 - 12.15 Foredraget fortsetter

Kl. 12.15 Slutt for dagen
 

Kursavgift

Eiendomsmegler MNEF kr. 1800,-
Eiendomsmegler/andre ikke MNEF kr. 2700,-
Eiendomsmeglerfullmektig/student MNEF kr 600,-
Øvrige fullmektiger/studenter kr. 900,-

Påmeldingsfrist er 20. november 2017. Påmeldingen er bindende! Refusjon ved avbestilling gjelder kun mot sykemelding/legeerklæring.

Meld deg på her

Krav til etterutdanning

Meglere, eiendomsmeglere og advokater som er engasjert i eiendomsmegling er pålagt å ta relevant etterutdanning som er godkjent av Finanstilsynet, jf. Eiendomsmeglerforskriften § 4-10, NEF har slik godkjenning! For å få kurstimer, må den enkelte kursdeltaker selv sørge for å bli registrert.

For kursdeltakere som (også) er medlemmer av Den norske Advokatforening, vil NEF etter anmodning fra en enkelte kursdeltaker sørge om at kurset godkjennes.

Anmodningen om å søke kurset godkjent som obligaorisk etterutdanning av DNA, gjøres ved e-post mette@nef.no

Forelesere

Marianne yter bistand innenfor fast eiendom som ekspert på boligrett og har også kompetanse innenfor plan- og bygningsrett. Marianne har mange års erfaring som seniorrådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, hvor hun blant annet arbeidet mye med lovforslaget som førte frem til den nye eierseksjonsloven.
Marianne Frisvold Furuseth

Advokatfullmektig, advokatfirmaet Bing Hodneland

Cecilie er utredningsleder i bolig- og bygningsavdelingen i KMD.  Bolig- og bygningsavdelingen har ansvar for å følge opp bygningspolitikken til regjerningen, og Cecilie har gjennom sitt arbeide i departement inngående kjennskap til lovarbeidet som førte frem til den nye eierseksjonsloven.
 
Cecilie Ingjerd Karlson

Utredningsleder, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Her skal kurset være

Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo

Her skal vi være

Reisebeskrivelse

Her ligger konferansestedet: Munkedamsveien 45, Oslo